سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فهیمه ذاکری – مهندسی نرم افزار کامپیوتر

چکیده:

الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات یک روش جستجوی اجتماعی است که اساس کار آن براین اصل استوار است که درآن درهرلحظه هرذره مکان خود را درفضای جستجو باتوجه به بهترین مکانی که تاکنون درآن قرارگرفته است و بهترین مکانی درکل همسایگی اش وجود دارد تنظیم کند باتوجه به این روند زمانی که تابع هزینه از حداقلهای محلی زیادی تشکیل شده باشد الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات درآن براحتی گرفتار مقداربهینه محلی خواهد شد از این رو دراین مقاله روشی برای پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات ارایه میشود که با الگوبرداری از روش الگوریتم ژنتیک به جهش ذرات می پردازد نتایج بدست آمده ازین روش حاکی از آن است که جهش ذرات نه تنها ازهمگرایی سریع الگوریتم به یک مقدار بهینه محلی جلوگیری کرده بلکه موجب جستجوی سراسری نیز خواهد شد.