سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر فائقی – کارشناس ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانش

چکیده:

گردشگری از نظر ما هوی قبل از انکه به عنوان یک پدیده اقتصادی مواج باشد یک امر فرهنگی_اجتماعی است،به گونه ای که در پیرامون آن آثار فرهنگی_اجتماعی بسیار شکل می گیرد.آثار اجتماعی_فرهنگی گردشگری به این موضوع اشاره دارد که گردشگری و مسافرت در نظام ارزشهای افراد جامعه،الگوی رفتاری،ساختار های اجتماعی،سبک و کیفیت زندگی جامعه میزبان و گردشگران تاثیر گذار است.پذیرش گردشگران در یک منطقه از نظر اجتماعی و فرهنگی،در قالب احیای آداب و رسوم و سنتها شکل می گیرد و بازدید گردشگران از این جوامع به یک تجربه و خاطره گردشگری منتهی می گردد.لذا هدف از ارائه این مقاله بررسی آثار مثبت و منفی اجتماعی_فرهنگی گردشگری و همچنین ارائه راهکارهایی در جهت تضعیف و برطرف نمودن آثار منفی گردشگری و پر رنگ نمودن و تقویت آثار مثبت آن با تاکید بر نقش امنیت و تاثیر آن بر توسعه پایدار بوده است.