سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قربانپورآرانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
علی تشکری – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا کلاهچی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اکبر مصلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی کمانش الاستیک – پلاستیک دینامیکی پوسته استوانهای جدارنازک تحت ضربه محوری پرداخته شده است. تحلیل عددی برروی تعدادی پوسته استوانهای جدار نازک از جنس آلومینیوم که ابعاد آن بدون دیمانسیون درنظر گرفته شده ، صورت پذیرفته است . ازاین تحلیل ها شکل پس از فروریزش ، منحنی شتاب ، انرژی پلاستیک مستهلک شده و طول لهیدگی استخراج گردیده است، دراین پوستهها نقصهای هندسی متناسب با مودهای کمانش نیز اعمال گردیده است . درنهایت بین پوستهها مقایسهای صورت گرفته و مناسبترین پوسته ازجهت جذب بیشترین میزان انرژی جنبشی به صورت تغییر شکل پلاستیک با کمترین میزان شتاب لهیدگی معرفی شده است. ضمناً جهت اعتبار سنجی مدل عددی، مقایسهای بین مدل تجربی و مدل تحلیلی انجام گردیده و نتایج حاصل از این مقایسه از دقت قابل قبولی برخوردار است