سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سجاد عیسی ملکی – پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی،کارشناس،کارشناسی ارشد عمران-آب
عبدالحمید مهرداد – دانشگاه گیلان،استادیار،دکترای عمران-آب

چکیده:

در سیستم های انتقال آب ، بروز پدیده ضربه آبی در اثر بسته شدن سریع یا تدریجی شیر کنترل در خروجی لوله پدیده متداولی است که در طراحی تاسیسات انتقال بایستی مد نظر قرار گیرد. جریان حاکم بر پدیده ضربه آبی، جریان ناپایدار تحت فشار است. در این مقاله پس از معرفی نرم افزارWHAMO به تحلیل یک شاخه تونل آبرسان به نیروگاه سد با استفاده از این نرم افزار پرداخته شده است . تحلیل ها برای ابعاد مختلف مخزن ضربه گیر محاسبه و مقایسه شده است .که در طی این مقایسات و محاسبات که از خروجی های WHAMO گرفته شده است و برای ۱۵ مدل با ابعاد مختلف شبیه سازی شده اند با استفاده از نتایج ارائه شده در این مقاله و با استفاده از تحلیل نتایج حاضر می توان به اثبات یک اصل در هیدرولیک جریانهای غیرماندگار و نمایش مقطع بهینه پرداخت . تعیین موقعیت مناسب نصب و حداقل تعداد مورد نیاز تجهیزات کنترل جریان غیرماندگار اهمیت زیادی در طراحی سیستم های انتقال آب و همینطور کاهش هزینه های بهره برداری دارد. مسئله دیگر مشخصات ابعادی این تجهیزات نظیر قطر و ارتفاع است که باید به نحوی باشد که ضمن داشتن کارآیی مناسب در مواجهه باضربه قوچ هزینه کمتری به سیستم تحمیل کند.در ضمن در این مقاله به مقایسه سطح مقطع اجرائی و سطح مقطع تحلیل شده در این مقاله و قیاس آنها از لحاظ صرفه اقتصادی نیز پرداخته شده است . بهینه یابی تعداد و ظرفیت مخازن موج گیرنشان داد که بیشترین تجمع مخازن مورد نیاز در محل تغییر شکل از تند به ملایم می باشد. همچنین مخازن نزدیکتر به منبع تولید ضربه قوچ (نیروگاه سد گتوند) باید دارای ارتفاعی بیشتر نسبت به مخازن دورتر باشند.