سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید مهدی پور – کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، گرایش خاک و پی، دانشکده فنی دانشگاه
مهیار عربانی – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
علی قربانی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

تاثیر بهینه سازی ابعاد تراشه های کف پوش های ضایعاتی وسایل نقلیه بر روی سی بی آر مخلوطهای ماسه- تراشه کف پوش در این تحقیق بررسی شده است. تراشه های کف پوش مورد استفاده مستطیلی شکل و با سه عرض ۰/۵ ، ۱و۲ سانتی متر و با طولهای مختلف می باشند. ماسه با سه مقدار ۱۰، ۲۰ و ۳۰% درصد حجمی تراشه مخلوط شده و مخلوط با توزیع یکنواختی بدست آمده است. آزمایش سی بی آر بر روی ماسه و مخلوط ماسه- تراشه کف پوش در دو وزن واحد مخلوط ماسه ۱۵/۵ و ۱۶/۸ کیلو نیوتن بر متر مکعب انجام شده است. نتایج آزمایشات تاثیر پارامترهای وزن واحد مخلوط ماسه، درصد حجمی تراشه ها، عرض تراشه ها و نسبت ابعاد تراشه را برروی سی بی آر نمونه ها نشان می دهد. نتایج آزمایشهای سی بی آر نشان میدهد برای یک عرض تراشه داده شده، با افزایش نسبت طول به عرض تراشهها تا مقدار بهینه، مقدار سی بی آر مخلوط افزایش مییابد و بعد از آن کاهش مییابد بطوریکه برای یک عرض تراشه مستطیلی شکل، تنها یک طول مشخصی وجود دارد که بیشترین مقدار سی بی آر مخلوط ماسه- تراشه های کفپوش را میدهد