سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی قاسمی – دانشجویدکترای عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمرتضی مرندی – استادیار بخشعمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هر ساله مقادیر بسیار زیادی از سنگدانه های معدنی صرف ساخت و نگهداری راه ها در ایران می شوند. استفاده از مواد زائد بجای مواد اولیه باعث کاهش تقاضا برای استخراج می شود. اگرچه نگرانی ها بابت کارایی آسفالت حاوی مواد زائد و هزینه های اضافی، سبب کاهش گسترش استفاده از مواد زائد می گردد. این مورد مخصوصاً در لایه های رویه آسفالت که می توانند کاربرد بسیاری برای مواد زائد داشته باشند وجود دارد. خرده شیشه، خرده لاستیکو گوگرد برای این تحقیق انتخاب شده اند، که پس از مرور استاندارد ها و دستورالعمل های فنی، کارایی آسفالت حاوی این مواد بررسی می شود. افزایش روز افزون مواد زائد و مدیریت آنها نشان می دهد که اگرچه پتانسیل زیادی برای تهیه مواد بازیافتی وجود دارد، ولی دلایل اندکی وجود دارند که بطور موثر، استفاده از این مواد را منع کنند. لذا استفاده از مواد زائد در آسفالتباعثکاهشمشکلاتزیستمحیطی، کاهشهزینه و افزایشطول عمر آسفالتمی شود