سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده کمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مجید شریفی تهران – دانشگاه شهرکرد
محمدرضا هادی –
اشکان کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

چکیده:

گنبدهای نمکی هرساله حجم قابل توجهی از املاح را به سطح زمین می آورند که تحت تاثیر عوامل مختلف فرسایش یافته و از طریق آب و یا باد وارد اراضی پایین دست می شوند حاصل این فرایند می تواند شوری اراضی حاصلخیز تخریب منابع آب زیرزمینی تضعیف پوشش گیاهی و نهایتا گسترش اراضی شور و بیابانی است هدف از انجام این تحقیق بهینه سازی آب وخاک یکی از مناطقی است که تحت تاثیر گنبد نمکی قرار گرفته است برای انجام این تحقیق ابتدا موقعیت منطقه مورد مطالعه از لحاظ جغرافیایی توپوگرافی و زمین شناسی مورد بررسی قرارگرفت و منطقه به ۳ زون نسبتا همگن تقسیم شد همچنین گیاهان منطقه شناسایی شد و میزان مقاومت آنها بررسی گردید.