سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود افضلی – رئیس مرکز پژوهش، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، سایت ۲ ، شرکت پتر
اسماعیل فرهاد – رئیس عملیات مخازن و سرویسهای جانبی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماه
بهناز رئیسی – کارشناس فرایند، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، سایت ۲ ، شرکت پتر
رضا شیخ سفلی – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، سایت ۲ ، شرکت پتروشیمی مارون

چکیده:

در منطقه ویژه اقتصا دی پتروشیمی ماهشهر آب جبرانی برجهای خنک کننده آب R.O. می باشد، این آب قابلیت حل کردن املاح را دارد و این قابلیت باعث می شود این نوع آب یک آب خورنده باشد، محاسبه شاخص های خوردگی (Aggressive ,Ryznar, Langelier, Puckorius )نیز خورنده بودن این آب را نشان می دهد . خورنده بودنآب مشکلات زیادی را برای تبادلگرهای حرارتی کارخانه های مستقر در منطقه به وجود آورده که در برخی موارد باعث توقف تولید شده است، برای مقابله با این مشکل به طور عمومی از روش اضافه کردن مواد شیمیایی گوناگون مانند آهک هیدراته و هیپوکلریت کلسیم استفاده می کنند که این روش هزینه های زیادی را برای شرکتهای مذکور در پی داشته است . در این پژوهش برای حل این مشکل پیشنهاد می شود که آب خام – با توجه به عوامل محدود کننده که یون کلراید و یون کلسیم می باشد – به عنوان درصدی از آب جبرانی به برجهای خنک کننده اضافه شود . محاسبات نشان می دهند که
اضافه کردن آب خام، آب برج خنک کننده را از نظر خورنده بودن در محدوده مورد قبولی قرار می دهد، علاوه بر این با این کار، مقدار زیادی از مواد شیمیایی افزودنی به آب برج کم شده و در مصرف آب R.O. که نسبت به آب خام گرانتر است صرفه جویی شده است .