سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – استادیار دانشگاه اصفهان
محمدحسین جلیلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

از آنجایی که عملکرد سیستم خنک کن خشک بسیار به دمای محیط وابسته است و عملکرد آن اثری مستقیم بر میزان تولید برق چرخه قدرت دارد، افزایش کارایی برج خنک کن به ویژه در تابستان اهمیت زیادی دارد. یکی از روشهای افزایش راندمان برج خنک کن، استفاده از اسپری آب میباشد. در این مقاله اثر پارامترهای موثر در اسپری از قبیل قطر قطرات، سرعت قطرات، دبی آب اسپری شده روی میزان انتقال حرارت مبدل مورد مطالعه قرار گرفته است. بهینه سازی اثر اسپری آب روی عملکرد برج خنک کن خشک اجباری مورد بررسی قرار گرفته است. شار حرارتی که مبدل از دست میدهد با افزایش قطر قطرات رابطه معکوس و با افزایش دبی آب اسپری شده و سرعت قطرات رابطه مستقیم دارد و بهینه سازی اسپری در یک دبی معین در صورتی ایجاد میشود که قطر قطرات کوچک و با سرعت بالا باشند و دبی اسپری ایجاد رطوبت صددرصد نماید. نتایج به دست آمده از اسپری آب برای حالت بهینه نشان میدهد ضریب انتقال حرارت جابهجایی در حالت بدون اسپری با حالت اسپری آب میتواند تا بیش از ۸۵ درصد افزایش یابد