سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم فراهانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه محیط زیست،رودهن،

چکیده:

از آنجایی که هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) دارای خاصیت سرطانزایی و جهش زایی بوده و سلامت جامعه را تهدید می نمایند، حذف آنها از خاک امری ضروری است. روش های متعددی جهت کاهش آثار زیست محیطی آلودگی نفتی توسعه یافته است، ولی مطالعه بر روی روش های ساده ، سریع و ارزان قیمت در این زمینه ضروری می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر جهت بررسی و بهینه سازی فرآیند تجزیه بیولوژیکی در ستون خاک انجام گرفته است. بنابراین با نمونه برداری از خاک های آلوده به ترکیبات نفتی و جداسازی میکروب های تجزیه کننده ترکیبات نفتی از خاک، انتخاب کنسرسیوم میکروبی مناسب و مواد غذایی مختلف و تغییر پارامترهای ؛ دما، pH بهترین شرایط بر تجزیه بیولوژیکی بدست آمد. در ادامه جهت انجام مطالعات پایلوت بر روی فرآیندهای تجزیه بیولوژیکی در ستون خاک با تلقیح میکروارگانیسم ها به خاک و بکارگیری نتایج آزمایشگاهی چهار تیمار به قرار زیر تهیه شد : تیمار یک ( افزایش اوره )، تیمار دو( افزایش سولفات آمونیوم )، تیمار سه (افزایش نیترات آمونیوم)و تیمار شاهد (بدون افزایش باکتری و مواد غذایی). سپس با نمونه برداری از ستون خاک به فاصله هر ۲۵ سانتیمتر تا عمق یک متری، در ۴ هفته متوالی، غلظت ترکیبات PAH و جمعیت باکتریایی در کلیه نمونه ها اندازه گیری شد. با توجه به نتایج آزمایشها، بالاترین درصد تجزیه بیولوژیکی در تیمارهای مختلف بعد از گذشت ۴ هفته در لایه ۰- ۲۵ سانتیمتری خاک مشاهده شده و میزان آن به قرار زیر است: ۷۸٫۴۳ › ۶۹٫۹۷ › ۶۶٫۹۶ › ۳۵٫۵۷ که به ترتیب مربوط به : تیمار (۲) › تیمار (۳) › تیمار (۱) › تیمار شاهد می باشد