سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد دهقان خانیکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین عباسپور فرد – دانشیار ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از ماشین های کشاورزی مدرن علاوه بر تقلیل در نیروی انسانی مورد نیاز موجبات سهولت عمل و افزایش عملکرد را فراهم می کند. از طرفی با توجه به مشکلاتی که تردد تراکتور و ماشین های کشاورزی مختلف در مزرعه ایجاد می کنند، تلاش می شود تا با سوخت ماشین های مرکب تردد ماشین ها در مزرعه را مدیریت نمایند. در ایران با توجه به سطح زیر کشت صیفی جات ، استفاده از ماشین آلات مناسب آن هم به صورت مرکب می تواند ضمن حصول مزایای کشاورزی مکانیزه صدمات احتمالی به خاک را کاهش داد. اگر چه ماشین هایی که بتوانند چنین کاری را انجام دهد در دنیا بصورت تجاری به بازار عرضه شده اند ولی هنوز نمونه هایی از ساخت داخل د رکشور وجود ندارد. در این مقاله دستگاهی ساخت داخل معرفی می شود که قادر است مراحل مختلف کاشت کپه ای صیفی جان را در مرحله پشته سازی، اتو کشی، کاشت، پهن نمودن نوار آباری قطره ای و نهایتا خواباندن پلاستیک را همزمان و با یک بار حرکت تراکتور انجام دهد. نتایج آزمون و ارزیابی کیفی دستگاه زیر نظر سازمان جهد کشاورزی استان فارس، شهرستان های آباده و فراشبند نشان داده که از نقطه نظر کیفیت احداث پشته ها، تعداد بذر در هر کپه، میزان سبز شدن بوته ها، و استقرار نوار آبیاری قطره ای، پهن کردن پوشش پلاستیک و همچنین خواباندن پلاستیک عملکرد رضایت بخشی داشته است. علاوه بر آن کاربرد آن در مزرعه در طی دو سال نشان می دهد که زارعین نسبت به استفاده از این ماشین که در داخل نمونه ساخته شده ای از آن وجود نداشته است، رضایت کامل دارند. ارزیابی دقیق مزرعه ای این ماشین در دست انجام است.