سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهراب نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشکده عمران
میلاد کتابدار – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدرضا بازرگانی لاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
امیرمسعود حامدی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

بهترین محل برای قرارگیری آبگیر ساحل بیرونی قوس در رودخانه ها بوده و الگوی جریان دراین ناحیه با هندسه قوس محل و زاویه آبگیر ارتباط تنگاتنگی دارد تمامی تحقیقات پیشین محدود به قوس ۹۰ درجه غیرهمگرا د رغیاب خرده های چوب بوده هرچنددر جریان های طبیعی اثرات رسوبگذاری سبب ایجاد همگرایی در قوس کانال می گردد بهترین زاویه آبگیر درکانال همگرا در جریانهای جاری جنگلها کمترین رسوب را به سمت آبگیر انحراف داده و هدف این تحقیق نیز یافتن این زاویه در قوس ۹۰ درجه همگرا در حضور ذرات چوب به روشآزمایگشاهی بوده و نتایج زاویه ۶۰درجه را به عنوان بهترین زاویه آبگیر در شرایط موردآزمایش معرفی می نمایند.