سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جمالی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه
امیر تائبی – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مجید مرتضوی – دانشیار، دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

وضع قوانین سخت زیست محیطی، جداسازی آلاینده ها را از پساب های صنعتی الزامی نموده است. رو شهای مختلفی برای تصفیه فاضلاب های رنگی مورد استفاده قرار می گیرند که بهترین انتخاب در این میان به غلظت رنگ در آب و هزینه های تصفیه بستگی دارد. در این تحقیق از دولومیت سوخته ناشی از ضایعات صنایع سنگ، به عنوان یک جاذب ارزا نقیمت برای حذف رنگ استفاده شده است. بمنظور بهینه سازی و بررسی عوامل ، مختلف بر روی میزان جذب، چهار عامل اصلی: غلظت اولیه رنگ pH، دز جاذب و سرعت اختلاط مورد پژوهش قرار گرفت. آزمایش های مورد نیاز بر اساس طرح آماری تاگوچی تحلیل و بهینه سازی شدند و اثر هر عامل بر روی فرآیند جذب بررسی شد. نتایج نشان می دهد که دولومیت سوخته برای حذف رنگ های راکتیو، اسیدی و به ویژه دیسپرس از بازدهی بسیار خوبی برخوردار است. در شرایط بهینه، بازدهی حذف رنگ توسط دولومیت سوخته از محلو لهای حاوی رنگ های اسیدی، راکتیو و دیسپرس، به ترتیب ۹۹/۵۵%، ۹۹/۳۶% و ۹۹/۹۹% است.