سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی زنوزی – دانشجویدکتری
محمدامین حجازی –
برات قبادیان –

چکیده:

یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات تولیدی از ریزجلبک عدم وجود روشی مناسب برای برداشت آن از محیط کشت است درحال حاضر استفاده از سانتریفوژ تنها روش صنعتی است که برای برداشت ریزجلبک است که هزینه زیادی را در فرایندتولید به خود اختصاص میدهد دراین مقاله روش جدیدی به نام انعقاد الکتریکی برای جداسازی ریزجلبک از محیط کشت ابداع شد و عوامل موثر درافزایش بازده این روش مورد بررسی قرارگرفت نتایج تحقق نشان داد که درروش جدید همزنی مکانیکی با سرعت ۱۰۰ دور دردقیقه و با استفاده از شدت جریان ۵ آمپر دارای بازده ۹۸ می باشد همچنین برای الکترودها فاصله ۱ سانتی متر و سطح تماس ۶۴۰ سانتی متر مربع مناسب شناخته شد با استفاده از روش انعقاد الکتریکی توان مصرفی برای برداشت ۱ کیلوگرم ریزجلب به میزان ۱ کیلووات ساعت است که پنج برابر کمتر ا زروش مرسوم یعنی سانتریفوژ است.