سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه تاج فر – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درمسائل مدیریت کیفی منابع اب اهداف مختلف و متعارض بطور همزمان درتعامل با یکدیگرند مسائل تخصیص بار آلودگی از جمله مسائلی است که تامین دیدگاه های تاثیرپذیران مختلف منجر به وجود اهداف متفاوت و بعضا متعارض می گردد دراین مطالعه بهینه سازی چندهدفه تخصیص بارالاینده درسیستم های رودخانه ای با استفاده از مدل های برنامه ریزی پویای احتمالاتی مدنظر قرارگرفته است کاربرد مدل با درنظر گرفتن اهداف کاهش تخطی از حدود استاندارد شاخص کیفی و کاهش هزینه تصفیه ارزیابی شده و با استفاده از روش e-constraint نتایج حاصل در قالب دسته جوابهای واقع برمنحنی پارتو ارایه شده است.