سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران
کورش حیدری شیرازی – دانشیار گروه مکانیک ، دانشگاه شهید چمران
افشین قنبرزاده – استادیار، دانشگاه شهید چمران
سیدمحمدمهدی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در این مقاله به بهینه سازی نسبت دنده های موجود در یک کوپلینگ سرعت و گشتاور در یک خودروی هیبریدی با ساختار موازی پرداخته میشود که هدف از آن رسیدن به مصرف سوخت کمتر ، شرایط شارژ باتری بهتر و عملکرد بهینه ی خودرو در سیکل استاندارد رانندگی ECE میباشد. زنجیره انتقال حرکت خودرو شامل موتور الکتریکی، باتری، موتور احتراق داخل ی، سیستم جعبه دنده ی نسبت پیوسته ، معادلات حرکت رو به جلوی خودرو و کوپلینگ سرعت و گشتاور در نرمافزار متلب /سیمولینک مدلسازی شده است، همچنین یک کنترلر فازی به عنوان راننده ی خودکار جهت حرکت خودرو در سیکل مشخص شده ، طراحی شده است . کوپلینگ انتخاب شده دارای پنج کلاچ اتوماتیک می باشد که وضعیت کلاچ ها، ۱۴ حالت کارکردی را برای خودرو فراهم می کنن د. با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبورعسل، نسبت دنده های بهینه با توجه به تابع ه دف در نظرگرفته شده به دست آمده است . از نسبت دنده های کوپلینگ شرکت جنرال موتور برای مقایسه عملکرد خودرو ب ا نسبت دنده های بهینه استفاده شده و بهبود عملکرد خودرو با نسبت های بهینه در نتایج نشان داده شده است.