سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن اولادی – دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده برق و رباتیک-
مهدی بانژآد – دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده برق و رباتیک-
حسین یاسمی – دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده برق و رباتیک-

چکیده:

مزایای تولیدات پراکنده باعث استفاده هرچه بیشتر این ژنراتورها درسیستمهای قدرت شده است. تاکنون روشهای بهینهسازی زیادی برای تعیین مکان و اندازه این ژنراتورها در شبکه به کار رفته است. در تمامی این روشها با این فرض که حجم سرمایهگذاری مشخصاستتنها یکجواب به دستمیآید. در این مقاله با استفاده از مفاهیم تئوری بازی روشی ارائه میشود که در نهایت یک دسته جواب بهینه به دست میآید و طراح با توجه به امکانات موجود یکی از این جوابهای بهینه را برای اجرا در شبکه انتخاب میکند. روش پیشنهادی در یکشبکه واقعی تستشده و نتایج آن در ادامه ارائه شده است.