سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سیف برقی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق
فضه پرتوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد ا
سیدحمیدرضا پسندیده – ر

چکیده:

در این مقاله مدل جدیدی برای مکانیابی مراکزخدمتدهی با چند خدمتدهنده بیان میشود که در آن تنوع خدمت وجود دارد. یعنی در هر مرکز خدمتدهی ممکن است، بیش از یک نوع خدمت ارایه شود. این مدل بافرض تنوع خدمت، به دو هدف کاهش زمان سفر و انتظار مشتریان در مرکزخدمتدهی و برقراری تعادل در بار خدمتدهی خدمتدهندگان پرداخته است که در نن تخصیص مشتریان به مراکز خدمتدهی براساس فاصله ازمرکز ، جاذبه و تعداد خدمتدهندگان هر مرکزخدمتدهی انجام شده است. مدل حاصه از این مساله از نوع غیرخطی عدد صحیح است، بنابراین برای ح نن از الگوریتم فراابتکاری اجتماع ذرات پراکنده استفاده شده است.نتایج حاص از مثالهای عددی با اندازههای متفاوت نشان میدهد که این الگوریتم، برای حل مدل غیرخطی مساله مناسب است.