سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی کریمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
الهیار قربانپور – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از عملیات های ماشین کاری پرکاربرد عملیات گردتراشی است که انتخاب مناسب متغیرهای برش یکی از مسائل مهم در انجام این فرایند محسوب میشود دراین مقاله برای انتخاب متغیرهای برش درعملیات گردتراشی فولاد درسرعتهای برشی بالا به منظور کاهش زمان تولید و درنتیجه کاهش هزینه های تولید از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک استفاده شدهاست بدین صورت که سرعت برشی پیشروی و عمق برش درفرایند پرداخت کاری و سرعت برشی پیشروی عمق برش و تعداد مسیر رفت و برگشت ابزار درفرایند خشن کاری به عنوان متغیر تعریف شده اند که بصورت کلی متغیرهای مساله به هفت متغیر می رسد بدین منظور از الگوریتم بهینه سازی مربوطه با استفاده از نرم افزار مطلب استفاده شد و به وسیله ان متغیرهای برش بصورت بهینه انتخاب گردید و همچنین تغییرات زمان تولید دراثر تغییر عمر ابزار نیزمورد بحث قرارگرفت .