سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سروش عرب زاده جرکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری موادمعدن
عباس سام – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجتبی قربان نژاد – کارشناس ارشد

چکیده:

یکی ازروشهای آبگیری درکارخانه های فراوری موادمعدنی استفاده ازفیلتر است فیلترشامل سطحی متخلخل است که با ایجاد اختلاف فشاردردوطرف این سطح آب موجوددرپالپ از آن عبور کرده و ذرات جامد بصورت کیکی برروی آن باقی می مانند درتحقیق حاضر عوامل تاثیر گذار بررطوبت و مقاومت ویژه ی کیک فیلتر پالپ کنسانتره با استفاده از روش Vacuum Bottom-Feed Leaf درمقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قراگررفت با بررسی عوامل تاثیر گذار مشخص گردید که با افزایش ابعاد ذرات درصد جامد و فشاررطوبت کاهش می یابد کمترین میزان رطوبت درشرایط استفاده ازپارچه با بافت مربعی فشرده با الیاف تک رشته ای چندرشته ای اعمال فشار ۷۵ کیلوپاسکال درصد جامد ۶۵تا۷۰درصد D80ذرات جامد معادل ۱۲۳ میکرون و سرعت چرخش دیسک ۱/۲۵rpm حاصل شد.