سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گیتی ترهنده – دانشجوی شیمی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، سه راه شا
سعید رفیعی – دانشجوی شیمی
رجبعلی ابراهیمی – استادیار شیمی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، سه راه شا

چکیده:

کنترل رفتار تخریب یکی از موضوعات مهم در تحقیقات بیومواد است. عموما این مواد بعد از اینکه نقش خود را در بدن کامل کردند بایستی از بدن حذف شوند و مواد تخریبپذیر برای این منظور ایدهآلند . زنجیرهایپلیمری در اثر تابش امواج پرقدرت فراصوت، تجزیه شده و گرانروی آنها تغییر میکند. عوامل مختلفی بر بازدهی این فرایند اثر میگذارند. در این مقاله، تاثیر عوامل محیطی بر پیشرفت تخریب یکی از هیدروژلهای مهم تجاری که از آکریلیکاسید و آکریلآمید ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفته است. روش ویسکومتری برای بررسی رفتار تخریبی به کار رفت. پارامترهای محیطی مورد بررسی، دما، غلظت pH حجم، حلال و فاصله سر پراب و اثر آنها روی نحوه تخریب و سرعت تجزیه هیدروژل بود. نقش این عوامل عمدتاً از راه تغییر فشار بخار، گرانروی و حجم فعال واکنش میباشد. از مبدل پراب فراصوت با مقادیر فرکانس، توان و پالس ثابت- به ترتیب ۲۰kHz و۸۵%و۸-در تمام موارد استفاده شد. کار حاضر امکان فهم نقش عوامل مختلف موثر بر تخریب هیدروژل را فراهم نموده و ما را قادر به کنترل گرانروی آن میکند