سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه بین المللی امامخمی
اکبر فرزانگان – عضو هیأت علمی گروه معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران.
علی اکبر رحمانی – عضو هیأت علمی گروه معدن و نفت دانشگاه بین المللی امامخمینی(ره)قزوین.

چکیده:

بهینهسازی عملکرد هیدروسیکلونها باعث مصرف کمتر انرژی، کیفیت بالاتر محصول و افزایش ظرفیت تولید می شود.مدلسازی و شبیهسازی ریاضی، ابزار علمی لازم برای انجام چنین بهینهسازی هایی هستند. در این پژوهش، ابتدا شبیه سازی هیدروسیکلون مدار خردایش کارخانه هماتیت گل گهر بر اساس مدل پلیت در نرم افزارMatlab صورت گرفت و سپس این شبیهساز به عنوان تابع هدف، برای تعیین مقادیر بهینه متغیرهای ورودی (درصد جامد، تناژ ورودی و قطرته ریز) با الگوریتم ژنتیک تلفیق گردید. الگوریتم ژنتیک نیز یکی از روشهای قوی بهینهسازی است که با تغییر خودکارمتغیرهای ورودی، قادر به تعیین نتایج مناسب خروجی ( ۸۰dمناسب تهریز و سرریز هیدروسیکلون) می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که الگوریتم ژنتیک به خوبی قادر به بهینهسازی عملکرد هیدروسیکلون، به منظور دست یابی بهd 80مناسب تهریز و سرریز می باشد.