سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سروش عربزاده جرکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، د
عباس سام – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی
مجتبی قرباننژاد – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقاتسنگ آهن و فولاد، شرکت معد

چکیده:

در روشهای فرآوری تر، محصول پرعیار شدهی نهایی،حاوی مقدار قابل توجهی آب است که بازیافت آن از دیدگاه فرآیندی، اقتصادی و کاهش مصرف انرژی امری ضروری است. کنسانترهی تولیدی در بخش تر کارخانهی فرآوری مگنتیت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با تناژ متوسط ۱۶۰ تن بر ساعت جامد ۴۵ در صد کنسانتره شامل ۱۹۵ متر مکعب بر ساعت آب قابل بازیافت است. عملکرد نامناسب فیلترهای دیسکی این کارخانه، سبب عدم بازیافت بخشی از آب و هدر رفتنآن میشود. به همین دلیل، بهینه سازی عملکرد جدایش جامد از مایع، به منظور کاهش رطوبت کنسانترهی نهایی، بازیافت مناسب آب و افزایش ظرفیت تولید، محور اساسی تحقیق حاضر در نظر گرفته شد. در این پژوهش، عوامل تأثیرگذار بر عملکرد فیلتراسیون، از جمله دانهبندی ذرات، فشار خلأ، درصد جامد ورودی به فیلتر، زمان فیلتراسیون و نوع پارچه مورد مطالعه قرارگرفت. این عوامل با استفاده از روش Vacuum Bottom-Feed Leaf Test در مقیاس آزمایشگاهی بررسی شد و مشخص گردید که افزایش درصد جامد، باعث افزایش ضخامت کیک و کاهش رطوبت آن میگردد. همچنین با استفاده از پارچههایی با بافت جناغی فشرده رطوبت کاهش مییابد. نتایج نشان داد که برای دستیابی به رطوبت ۹/۶% و ضخامت کیک ۲/۹ سانتیمتر D80 ذرات معادل ۱۲۰میکرون لازم است از پارچههایی جناغی فشرده از جنس پلیاستر در درصد جامد ۷۰% فشار ۶۰ کیلو پاسکال و در زمان ۴۲ ثانیه زمان تشکیل کیک استفاده کرد.