سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن آقایی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد
رضا دهقان سیمکانی – استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد

چکیده:

کارخانه زغالشویی پروده طبس در سال ۱۳۸۷ به منظور تولید ۷۵۰ هزار تن در سال زغال تمیز حاوی ۱۰/۵%خاکستر راهاندازی شده است. سه جداکننده واسطه سنگین تریفلو (یک دستگاه با قطر ۷۰۰ میلیمتر و دو دستگاه با قطر ۵۰۰ میلیمتر) و ششدستگاه فلوتاسیون ستونی (به قطر ۴ متر و ارتفاع ۸ متر)، اجزای اصلی مدار زغالشویی مورد استفاده به ترتیب برای خوراکهای درشت و ریز میباشد. جداکنندههای تریفلو با قطرهای ۷۰۰ و ۵۰۰ میلیمتری (دو دستگاه به طور موازی) به ترتیب برای شستشوی زغالسنگ در محدودههای ابعادی ۶+۵۰- میلیمتر و ۰/۵+۶-میلیمتر استفاده شدهاند. تغییر ظرفیت خوراک و نیز تغییر ویژگیهای خوراک ورودی نسبت به نمونه مورد استفاده در طراحی اولیه و نیز مکانیسم ناشناخته عملکرد تریفلوها باعث افت راندمان این تجهیزات شده است. بدین منظور از جریانهای مختلف اطراف این تریفلو نمونه معرف تهیه شده است و پس ازدانهبندی بر محدودههای ابعادی مختلف آزمایشهای غرق و شناورسازی انجام شده است. همچنین در قالب ۱۸ آزمایش صنعتی تاثیر پارامترهای عملیاتی نظیر دانسیته جدایش در دو مرحله عملیاتی جداکننده و فشار ورود واسطه به دستگاه (هر یک در سه سطح) بر راندمان جدایشمورد مطالعه قرار گرفته است.