سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی زاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
ناصر مهرشاد – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید برای طراحی سیستم زمین به کمک الگوریتم رقابت استعماری ارائه شده است دراین مقاله می خواهیم سیستمی طراحی کنیم که علاوه بر ایمنی طبق استاندارد از نظر هزینه نیز بهینه باشد یک سیستم زمین ایمن سیستمی است که مسیری برای جاری شدن جریانهای الکتریکی به زمین تحت شرایط نرمال یا فالت ایجاد می کند بدون اینکه سیستم از محدود های مجاز کاری تجهیزات خارج شود و یا باعث ایجاد توقف در روندکاری شود و همچنین ایمنی افراد در مجاورت تجهیزات الکتریکی براورده شود. دراین مقاله بهینه سازی سیستم زمین را با درنظر گرفتن هادیهای افقی زمین انجام می دهیم چرا که در بسیاری از پست ها سیستم زمین تنها با هادی های افقی کفایت می کند اما در پستهایی که احتمال وقوع جریانهای فالت بالاتر وجود داشته باشد استفاده از الکترودهای زمین علاوه بر شبکه زمین موثر است.