سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید لحمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا هم
امین حیطه –

چکیده:

فرزکاری پردازش بر روی مواد بوسیله حمایت از یک قطعهکار است . ماشینی که برای نگهداشتن قطعهکار، چرخش ابزار فرز و حمایت مورد استفاده قرار میگیرد به ماشین فرز ۱ معروف است . یکی از ابزارهای به کار رفته در صنعت برای ماشینکاری، فرز انگشتی ۲ می – باشد (شکل ۱). شکل کلی آن مارپیچی با زوایای مشخص است و انواع مختلف آن موجود و در صنعت کاربرد دارد (شکل ۲). در این مقاله هدف محاسبه زوایای بهینه برای ابزار فرز انگشتی به گونه ای است که کمترین نیرو و به تبع آن کمترین تنش در حین عملیات ماشینکاری به ابزار وارد شود. بهینهسازی با کمک شبیه سازی و الگوریتم ژنتیک انجام شده است و در پایان داد هها با شبیه سازی صحهگذاری میشوند.