سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد فارسی – عضو هیئت علمیگروه بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین نعمتی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گیاهانی که منابع تولید محصولات طبیعی یا مواد زیستی فعال هستند، مقادیر زیادی از متابولیت های ثانویه حائز اهمیت در نظر صنعت وپزشکی، تولید میکنند. به دلیل وجود پلی ساکاریدها، پل یفنل ها و دیگر متابولیت های ثانویه درعصاره سلولی این گیاهان، فرآیند استخراج اسیدهای نوکلئیک و پروتئین وآماده سازیDNA در آن ها با مشکلاتی روبرو است. به دلیل نبود روشی مناسب جهت استخراج DNA ژنومی در انار، در این تحقیق با بررسی و مقایسه چندین روش استخراجDNA سعی در ارائه روشی بسیار ساده، کم هزینه، کارآمد و با عملکرد مناسب برای استخراجDNA در گیاه انار شده است. در این روش از CTAB و غلظت های بالای نمک NaCl به منظور حذف پلی ساکاریدها، اضافه نمودن PVP به نمونه های گیاهی جهت حذف مواد پلی فنلی و اضافه نمودن کلریدلیتیم برای از بین بردنRNA استفاده شد