سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صبری – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
علیرضا عصاره – گروه کامپیوتر – دانشگاه شهید چمران اهواز
بیتا شادگار – گروه کامپیوتر – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق مدلی ساده و انعطاف پذیر بر مبنای تکنیک مدلهای توزیع شده نقطهایی برای بیان تغییرات شکل و ظاهر قلب در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه ارایه شده است. در این راستا، محدوده مرزی قلب در تصاویر توسط مجموعهایی از نقاط راهنما مشخص شده و پراکندگی تغییرات از تفاوت نحوهی توزیع این نقاط راهنما بین میانگین اشکال و شکل آناتومی قلب در هر تصویر تعیین شده است. روش پیشنهاد شده جهت ساخت مدل، بهینه و دارای پیچیدگی محاسباتی خطی است. این مدل میتواند در بسیاری از الگوریتمهای اتوماتیک سگمنتسازی، جستجو و تشخیص سرطان مورد استفاده قرار گیرد. روش ارایه شده بر روی مجموعهایی شامل ۲۴۷ تصویر رادیوگرافی قفسه سینه آزمایش گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده، هشتاد و سه درصد تغییرات فقط توسط تعداد محدودی از پارامترهای مدل توصیف میشود. بنابراین یکی از مزایای استفاده از این مدل کاهش قابل ملاحظه در حجم محاسبات است.