سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – عضو باشگاه پ ژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
اسماعیل عطای صالحی – عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
یاسمن جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

میوه انجیر دارای کاربردهای زیادی است و خواص دارویی فراوانی دارد .یکی از مواد موثره این میوه بر گاپتین می باشد که از خانواده کومارین ها می باشد.این ترکیبات دارای گروه عاملی فنلی هستند که قابلیت تغییرات شیمیایی را دارند .با استخراج این ترکیبات و خالص سازی آنها می توان کاربردهای آنتی اکسیدانی خاصی از انجیر را در درمان بیماری هایی نظیر سرطان دنبال نمود.در این تحقیق استخراج برگاپتین توسط سه عامل موثر نوع حلال ، نسبت جامد به حلال و زمان همزدگی ارزیابی شد هریک از این فاکتورها در سه سطح با سه تکرار مورد در قالب طرح آزمایشات فاکتوریل کامل مطالعه قرار گرفت تا بهترین شرایط برای بیشترین استخراج از ترکیب مورد نظر شناسایی شود. مطابق نتایج حاصل شده توسط حلال پترولیوم اتر از بین این سه حلال در نسبت جامد به حلال ۳ به ۱ بیشترین استخراج حاصل م یشد. زمان همزدن ضعیف ترین عامل راندمان استخراج به حساب آمد.