سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

توماج شهبازی – مدرس دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مدل های بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی، مدل هایی هستند که حل آنها با استفاده از روشهای گوناگون مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است. بهینه سازی روشی است که بوسیله آن بهترین جواب ممکن یک مساله رابا توجه به تابع هدف و توابع محدودیت که همه بصورت ریاضی مشخص شده اند بدست می آوریم. در این تحقیق مدل مورد استفاده یک مدل برنامه ریزی پویای استوکستیک جهت بهینه سازی تولید انرژی در یک مخزن سد برقابیمی باشد. تابع هدف حداقل کردن خسارت ناشی از کمبود در تولید انرزی مطمئن می باشد. همچنین یک مدل شبیه سازی جهت تکمیل کردن مدل بهینه سازی تهیه گردیده و معیارهای ارزیابی کارایی شامل اعتمادپذیری، برگشتپذیری و آسیب پذیری محاسبه می گردند. در ادامه سد کارون ۵ جهت ارزیابی مدل انتخاب شده و نتایج حاصل ازاجرای مدل، مورد بررسی قرار می گیرند