مقاله بهکتی (آیین پرستش عاشقانه) در هندوییسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اندیشه دینی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بهکتی (آیین پرستش عاشقانه) در هندوییسم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهکتی
مقاله فلسفه ویشنویی
مقاله پرستش عاشقانه
مقاله تفکر دینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهکتی یا آیین پرستش عاشقانه صورتی از تفکر ویشنویی است که ریشه در تاریخ هندوئیسم دارد. این آیین طی جریان ها و سنت های گوناگون در جنوب و شمال هند مطرح می شود و از سوی حکیمان و متالهان مختلف دست خوش تحولات بسیار می گردد.
آثار و عناصر این صورت از دین داری در وداها، اوپانیشادها و در آیین بهگوت، ادبیات دوره حماسی، پورانه ها، سوتره ها و در نهایت در اندیشه شارحان مکتب ودانته به ویژه در تاملات عرفانی رامانوجه و دیگر متالهان ویشنویی شایان بررسی و شناسایی است.
در این نوشتار، سعی بر آن است که ابتدا به نشانه های این شیوه از صور اعتقادی در دوره های مختلف تاریخ تفکر هندویی پرداخته شود، سپس از پیچیدگی اندیشه های فلسفی و سهولت تفکر معطوف به پرستش عاشقانه سخن به میان آید.