سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد صیادامین – استادیار دانشگاه گیلان، گروه مهندسی شیمی
سپیده علیمحمدی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله الگوریتم ماشینهای بردار پشتیبان Support Vector Machine)بعنوان مدلی جهت پیشبینیشرایط تعادلی تشکیل هیدرات متان در حضور بازدارندههای ترمودینامیکی نمک های CaCl و ۲ NaCl مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدلسازی فشار تعادلی تشکیل هیدرات متان بعنوان خروجی شبکه و دما ودرصد وزنی مقدار بازدارنده در این شرایط بعنوان ورودیهای شبکه مورد استفاده قرار گرفتهاند. در اینجا تعداد۶۶ داده تعادلی تشکیل هیدرات گازی مورد استفاده قرارگرفته است که ۲۰ % دادهها برای ارزیابی دقت شبکه آموزش داده شده بکار گرفته شده است وبا خطای کمتر از ۴% نشاندهنده دقت و اعتبار مدل ارائه شده می – باشد