سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام آخوندزاده – هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایوانکی
پندار زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، سیستمهای اقتصادی- اجتماعی، موسس
محسن احمدوند – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استقرار هر نظام مدیریتی در سازمان ها نیازمند ایجاد بستر مناسب آن می باشد. یکی از عوامل موثر در ایجاد بستر و زمینه مناسب برایپیاده سازی سیستم های مدیریت دانش، استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مقاله بر به کارگیری ابزارها و قابلیت های IT از جمله سیستم های اطلاعاتی، داده کاوی و سیستم های خبره تاکید داشته و رویکرد ویژه ای مدیریت دانش با محوریت یکپارچه سازی استفاده ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای دستیابی به سیستم مدیریت دانش کارآمد را مطرح می کند. مورد مطالعه، شهرداری تهران است که به عنوان یکی از سازمان های بزرگ دولتی و پیشرو در این خصوص، مطرح شده و قابلیتهای موجود در این سازمان از دیدگاه IT به منظور پیادهسازی سیستمهای مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل صورت گرفته نشان میدهد که زمینه و بستر مناسبی از حیث IT برای مستند کردن خبرگی و دانش در این سازمان وجود داشته و تا حد مناسبی برای پیادهسازی سیستمهای مدیریت دانش اماده است.