سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید احمدپور – استاددانشگاه مازندران
محمد رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بابل

چکیده:

درشرایط واقعی مدیرپروژه باید چندهدف را کنترل کند و به خاطراطلاعات ناقص و غیرقطعی طبیعتا این اهداف مبهم هستند این مقاله به بررسی یک روش برنامه ریزی هدف فازی FGP دو مرحله ای برای حل مسائل تصمیم گیری مدیریت پروژه PM با اهداف چندگانه درشرایط غیرقطعی می پردازد مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه طراحی شده دراین مقاله سعی دارد بطور همزمان هزینه های نهایی پروژه زمان نهایی تکمیل پروژه و هزینه نهایی فشرده شده را برحسب هزینه های مستقیم هزینه های غیرمستقیم و جریمه قرار داد طول مدت فعالیت ها و محدودیت بودجه موجود را بحداقل برساند. نقش این مطالعه ارایه یک روش برنامه ریزی ریاضی فازی برای تصمیمات مدیریت پروژه فازی چندهدفه و ارایه یکچارچوب تصمیم گیری نظام مند است که به تصمیم گیرنده کمک می کند تا یک جواب کارامد و موثر را بدست آورد.