مقاله بهینه نمودن تشخیص مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس با استفاده از کنترل داخلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۳۷۷ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: بهینه نمودن تشخیص مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس با استفاده از کنترل داخلی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل داخلی تکثیری
مقاله کریپتوکوکوس نئوفورمنس
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بگلری شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: بیات منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: قهری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: نبود کنترل داخلی در پژوهش های انجام گرفته در زمینه PCR های تشخیصی محدودیتی مهم محسوب می گردد. به کارگیری تکنیک های آزمایشگاهی حساس و اختصاصی همچون PCR در تشخیص کریپتوکوکوزیس، ضروری است. روش های متنوعی برای تشخیص این قارچ بیماری زا وجود دارد. به طورکلی روش های مبتنی بر کشت، تکنیک های وقت گیر با حساسیت پایین هستند و نیازمند امکانات و تجربه کافی برای تفسیر نتایج می باشند و همچنین روش های رنگ آمیزی نیزحساسیت لازم را ندارند. در نتیجه روش های مولکولی از جمله PCR، تکنیک های مناسب تری برای شناسایی هستند. هدف این مطالعه طراحی و ساخت کنترل داخلی تکثیری پلاسمیدی (IAC) جهت شناسایی ممانعت کننده ها در آزمایش PCR کریپتوکوکوس نئوفورمنس (C.neo) و کاربردهای آتی در لابراتوارهای روتین تشخیصی بوده است.
مواد و روش ها: در این بررسی برای ساخت کنترل داخلی، ابتدا پرایمرهای ویژه آزمایش PCR، بر مبنای هدف ژنی ۱۶S rRNA  جهت تشخیص مولکولی، بهینه و سپس حساسیت و ویژگی مشخص شد. پرایمرهای مرکب (Composite Primer) برای IAC-C.neo نیز طراحی، تکثیر و سپس کلون گردید IAC-C.neo تکثیر شده در پلاسمید pTZ57R الحاق و در باکتری اشریشیا کلی JM107 ترانسفورم و کلون گردید. تعداد حداقل IC در هر واکنش PCR با رقیق سازی و همچنین طیف پاسخ PCR همراه با IC مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: اندازه محصول تشخیصی C.neo با پرایمرهای اختصاصی آن برابر با ۴۱۵ bp و محصول IAC-C.neo برابر با ۶۶۱ جفت باز بود، که از نظر اندازه، اختلاف مطلوب (۲۴۶ جفت باز) را با هم دارند. تعداد حداقل IC در هر واکنش ۱۰۰۰ عدد تعیین شد. حداقل و حداکثر حساسیت آزمایش PCR همراه با IC برای DNA کریپتوکوکوس نئوفورمنس بین ۳ میلیون تا ۱۰۰ عدد کریپتوکوکوس مشخص گردید. در آزمایش ویژگی با عوامل مختلف هیچ محصول ناخواسته ای مشاهده نشد.
نتیجه گیری: علیرغم سرعت و دقت بالای تکنیک PCR، یافته های منفی و مثبت کاذب که به دلایل مختلف رخ می دهند از مشکلات مهم این تکنیک جذاب می باشد که می توانند کارایی آن را کاهش دهند. استفاده از یک کنترل داخلی در تشخیص مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس، این خطاها را شناسایی می نماید.