مقاله بهینه سازی گذردهی در شبکه پخش با حفظ محرمانگی اطلاعات اختصاصی هر گیرنده با استفاده از کدینگ، مدولاسیون و توان ارسالی وفقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – ب مهندسی کامپیوتر از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی گذردهی در شبکه پخش با حفظ محرمانگی اطلاعات اختصاصی هر گیرنده با استفاده از کدینگ، مدولاسیون و توان ارسالی وفقی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت لایه فیزیکی
مقاله شبکه پخش
مقاله کدینگ و مدولاسیون وفقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاکی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله روشی برای ارسال بهینه اطلاعات در شبکه پخش ارائه می شود که در آن ضمن حداکثرکردن بهره برداری از منابع شبکه، امنیت لایه فیزیکی برای اطلاعات هر کاربر تامین می شود، یعنی سناریوی ارسال به گونه ای تدوین شده که اطلاعات ارسالی هر کاربر صرفا در گیرنده متناظرش با احتمال خطای مناسب قابل آشکارسازی است و احتمال خطای آشکارسازی اطلاعات در گیرنده های غیر خودی تا حد قابل قبولی زیاد می باشد.در روش پیشنهادی از تنظیم نرخ گسسته با استفاده از کدبندی و مدوله سازی وفقی استفاده می شود و نرخ ارسال بر مبنای سیگنال به نویز لینک های مختلف تعیین می گردد.حل های دقیق و تقریبی برای حل مساله بهینه سازی ارائه شده که حل تقریبی ضمن داشتن اختلاف اندک با حل دقیق، پیچیدگی قابل قبولی دارد. بررسی های عددی حاکی از آن است که اضافه شدن قید امنیت موجب کاهش جزئی نرخ های قابل دسترسی در شبکه در عوض حفظ محرمانگی اطلاعات خواهد شد.