مقاله بهینه سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید های فنولیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآیند و کارکرد گیاهی از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید های فنولیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروزک (Salvia leriifolia)
مقاله کالوس
مقاله اسید های فنولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: لاهوتی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اصیلی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: کافی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوروزک (Salvia leriifolia) گیاهی است متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) که بومی استان خراسان و سمنان می باشد. این گیاه دارای خواص متعددی از جمله خواص ضد درد، ضد التهاب،آرام بخش،کاهش دهنده قند خون، ضد میکروب وآنتی اکسیدان است که از سوی پژوهشگران تایید گردیده است. هدف از این پژوهش القا کالوس از برگ گیاه نوروزک و بررسی تجمع اسید های فنولیک در کالوس در مقایسه با برگ گیاه نوروزک در رویشگاه طبیعی می باشد. برای این منظور جداکشت برگ بر روی محیط کشت MS همراه با ترکیب های مختلف از هورمون های ۴-D، (، ۴mgL-1، ۴، ۳، ۲، ۰ و ۱) و KIN (1mgL-1، ۱، ۰٫۵، ۰) و نیز BAP و NAA (6 mgL-1، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰) کشت داده شد. پس از چهار هفته درصد تولید کالوس و وزن تر و خشک کالوس ها در تیمارهای مختلف بررسی گردید و تجمع اسید های فنولیک در کالوس ها با استفاده از تکنیک HPLC اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بهترین تیمارها جهت القا و رشد کالوس Kin 1 mgL-1 + 3mgl-1 2,4-D و ۵mgl-1 NAA + 5mgl-1 BAP هستند و میزان تجمع کافئیک اسید و سالویانولیک اسید B در کالوس های حاصل از تیمارهای مذکور به طور معنی داری بیشتر از برگ گیاه بود. بیشترین میزان رزمارینیک اسید از عصاره حاصل از کالوس در تیمار ۵mgl-1 NAA + 5 mgl-1 BAP به دست آمد که حدود ۳ برابر بیشتر از برگ بود.