مقاله بهینه سازی چندهدفه پانل های ساندویچی با استفاده از الگوریتم گروه ذرات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۷۴ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی چندهدفه پانل های ساندویچی با استفاده از الگوریتم گروه ذرات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پانل ساندویچی با هسته منشوری
مقاله قید تسلیم و کمانش
مقاله بهینه سازی دوهدفه گروه ذرات
مقاله منحنی پارتو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: فریدون عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله بهینه سازی چندهدفه پانل های ساندویچی با هسته باز و منشوری مورد بررسی قرار گرفته است. نامگذاری این پانل ها بر اساس تعداد موج های هسته (n) صورت می گیرد. پانل به عنوان یک مبدل حرارتی در نظر گرفته شده که همزمان تحت بارگذاری طولی نیز قرار دارد. الگوریتم بهینه سازی دوهدفه گروه ذرات با در نظر گرفتن وزن و شاخص انتقال حرارت به عنوان توابع هدف استفاده گردیده است. بهینه سازی به گونه ای انجام می شود تا پانل ضمن اینکه دچار تسلیم و کمانش در صفحه های رویه و هسته در بارگذاری های مختلف نمی شود، دارای کمترین وزن و در عین حال بیشترین شاخص انتقال حرارت نیز باشد. نتایج نشان داد دو پانل باn=1  و n=7، پانل های مناسب در بهینه سازی یک هدفه و دوهدفه می باشند. همچنین، بیشترین شاخص انتقال حرارت به دست آمده توسط یک پانل مشخص در بارگذاری های مختلف تقریبا یکسان است. نمودارهای پرتوی حاصل شده از بهینه سازی دوهدفه دارای دو ناحیه متمایز بوده که در یک ناحیه افزایش وزن منجر به افزایش شدید شاخص انتقال حرارت، و در ناحیه دیگر این شاخص تقریبا ثابت می ماند. این نمودارها ابزاری مناسب جهت انتخاب پانل و ابعاد هندسی آن با توجه به اهمیت هر یک از توابع هدف می باشند. مقایسه نتایج بیانگر کارائی روش گروه ذرات در بهینه سازی یک هدفه و دوهدفه این پانل هاست.