مقاله بهینه سازی چندمتغیره میکرواستخراج امولسیون سازی به کمک فراصوت برای اندازه گیری تیمول در نمونه های غذایی و دارویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی چندمتغیره میکرواستخراج امولسیون سازی به کمک فراصوت برای اندازه گیری تیمول در نمونه های غذایی و دارویی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکرواستخراج امولسیون سازی به کمک فراصوت
مقاله طراحی آزمایش
مقاله کروماتوگرافی گازی
مقاله تیمول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرشتی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدمنش یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، میکرواستخراج امولسیون سازی به کمک فراصوت (USAEME) و تجزیه کروماتوگرافی گازی با آشکارساز یونش شعله ای (GC-FID) برای اندازه گیری تیمول در نمونه های عسل طبیعی، محلول دهان شویه، و آب آشامیدنی به کار گرفته شد. اثر عامل های موثر بر کارایی استخراج، شامل حجم حلال استخراج کننده، غلظت نمک، زمان اعمال فراصوت، و دمای امولسیون سازی به وسیله یک طرح فاکتوریال کامل بررسی شد. نتیجه ها نشان داد که تمام این عامل ها مهم هستند. در مرحله بعد، با استفاده از یک طرح مرکب مرکزی کسری، مقدار بهینه عامل ها به صورت ۷۳ میکرولیتر برای حجم حلال استخراج، %۱٫۵۰ (وزنی / حجمی) برای غلظت نمک، ۹ دقیقه برای زمان فراصوت، و  45 oCبرای دمای امولسیون سازی به دست آمد. در شرایط بهینه، ارقام شایستگی روش مشتمل بر حد آشکارسازی ۰٫۰۰۱ (LOD) میکروگرم بر میلی لیتر (mg/ml)، گستره پویای خطی (LDR) در گستره غلظتی ۰٫۰۱-۵۰ mg/ml، ضریب تعیین (R2) برابر با ۰٫۹۹۹۴، و انحراف استاندارد نسبی %۱٫۲۲ (RSD) به دست آمد.