مقاله بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سنجش و ایمنی پرتو از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله بهینه سازی
مقاله چشمه براکی تراپی ید- ۱۲۵
مقاله منحنی های هم دز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زیبنده گرجی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی یزدی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهینه سازی در روش پرتودرمانی براکی تراپی، یکی از موضوعات مهم و جذاب فیزیک پزشکی است. در این تحقیق، یک کد کامپیوتری برای الگوریتم ژنتیک به کمک نرم افزار متلب برای بهینه سازی نوشته شده است که مناسب ترین مکان های چشمه براکی تراپی به همراه بهینه مقدار یک پارامتر وزنی را تعیین می کند. این پارامتر وزنی مربوط به فعالیت چشمه های براکی تراپی کاشتنی مثل ید- ۱۲۵ است یا مدت زمان تابش دهی چشمه در هر مکان، برای چشمه های براکی تراپی پس- بارگذاری مثل ایریدیم- ۱۹۲ است. کد را برای چند شکل اختیاری تومور در فضاهای دو بعدی و سه بعدی به کار برده و مناسب ترین مکان های قرار گرفتن دانه چشمه های براکی تراپی 125I و فعالیت هر یک پیدا شده است. برای هر تومور مورد نظر، بهینه سازی به گونه ای انجام شده که نقاط واقع بر لبه مرز، درحالت دو بعدی یا نقاط روی سطح در حالت سه بعدی، دز معین را داشته و همه نقاط درون تومور، دزی بیشتر یا برابر با دز تعیین شده روی سطح یا نقاط واقع در مرز را داشته باشند. نتایج منحنی های هم دز نشان می دهد که بهینه سازی در حد بسیار مطلوبی انجام شده است.