مقاله بهینه سازی متغیرهای فرایندی در واحدهای پیش تصفیه پساب خروجی صنایع پتروشیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی متغیرهای فرایندی در واحدهای پیش تصفیه پساب خروجی صنایع پتروشیمی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب
مقاله نمک زدایی
مقاله منعقد کننده
مقاله بهینه سازی فرایند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهبد فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: مولا داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری نصر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانیه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصفیه پساب های خروجی از واحد آب شیرین کن که دارای نمک بالا هستند، افزونبر آن که از آسیب های محیط زیستی چون شوک نمکی و گرمایی آبزیان جلوگیری می کند، قابلیت تولید نمک و آب را به عنوان دو فراورده مفید ایجاد می کند. در این مقاله، متغیرهای فرایندی یک واحد پیش تصفیه پساب خروجی از واحد آب شیرین یک پتروشیمی، به صورت نظری و عملی در مقیاس پایلوت مورد بررسی قرار گرفته و مقدارهای بهینه آنها ارایه شده است. طی فرایند پیش تصفیه پیشنهادی، عناصر سختی زا حذف می شوند و پساب برای جداسازی نمک و آب، قابل بهره برداری است. نوع و مقدار بهینه ترکیب های لخته ساز، سرعت اختلاط بهینه در واکنشگاه پیش تصفیه و نسبت بهینه مواد سختی زا به مواد لخته کننده در این پژوهش بررسی شده است. همچنین مقدار سختی کل و رسانایی الکتریکی پساب به عنوان معیاری از چگونگی عملکرد لخته سازها گزارش شده اند. سه ترکیب تجاری ارزان قیمت با خاصیت انعقادی و لخته سازی بررسی شده است. نتیجه های آزمایشگاهی نشان می دهند که آهن سولفات به عنوان لخته کننده جهت حذف سختی کل، در مقایسه با آهن کلرید و آلومینیم سولفات (آلوم) مناسب تر است که در این حال میزان حذف سختی کل به تقریب برابر ۹۹% خواهد شد و سرعت اختلاط در واکنش گاه پیش تصفیه اول با توجه به نتیجه های به دست آمده برابر ۷۰ دور بر دقیقه است. همچنین نسبت حجمی ۴ برای میزان سود به لخته کننده و نسبت حجمی ۳ برای میزان سودا به لخته کننده بهترین نتیجه را نشان می دهد.