مقاله بهینه سازی قفس لابستر صخره ای خاردار (panulirus homarus) دریای عمان با تغییر در جا نمایی و اندازه دریچه خروج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی قفس لابستر صخره ای خاردار (panulirus homarus) دریای عمان با تغییر در جا نمایی و اندازه دریچه خروج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لابستر
مقاله Panulirus homarus
مقاله دریچه خروج
مقاله قفس صید
مقاله دریای عمان
مقاله استان سیستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدهاکش پور اشکان
جناب آقای / سرکار خانم: مجری امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نسب تورج
جناب آقای / سرکار خانم: آژیر محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: وزیرزاده آریا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آغوز بنی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سیستانی محب علی
جناب آقای / سرکار خانم: راستیان نسب ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف اصلاح و بازبینی دریچه خروج قفس لابستر (Panulirus homarus) به منظور تسهیل فرار لابستر های جوان و نابالغ از قفس (میلی متر £۷۰طولکاراپاس) باتغییر در جانمایی و اندازه دریچه خروج در استخر های بتونی و مشابه با محیط طبیعی در پاییز سال ۱۳۸۹ انجام پذیرفت. محل اجرای تحقیق کارگاه تکثیر مرکز تحقیقات شیلات چابهار بود. میانگین طول و عرض کاراپاس لابسترها به ترتیب ۵۶±۵٫۱۳ و ۴۵٫۸۷±۴٫۹۳ میلی متر بود. تیمارهای مورد بررسی در قالب ۴ تیمار با تعبیه دریچه خروج با اندازه های ۶۷، ۷۰، ۷۵ و ۷۹ میلی متر با ارتفاع صفر از کف بر روی قفس بود. در این طرح از قفس با دریچه خروج ۷۶ میلی متر با ارتفاع ۷ سانتی مترازکف قفس به عنوان شاهد استفاده گردید (قفس رایج صید). در این طرح دوره بررسی وضعیت خروج لابسترها از قفس ۲۴ ساعت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افزایش قطر دریچه خروج قفس بطور چشمگیری باعث خروج لابسترهای جوان و نابالغ شده است. نتایج حاصله پس از آنالیز واریانس و آزمون های مقایسه میانگین ها، اختلاف معنی داری را بین تیمارها نشان داد. اختلاف میانگین خروج لابسترهای زیر سایز (میلی متر £۷۰طولکاراپاس) دربین تیمارهای مختلف متفاوت و در مقایسه با تیمار شاهد، معنی دار بود (p<0.05). درمقایسه اندازه دریچه با عرض کاراپاس، تیمار ۲ (۷۱ میلی متر) قابلیت صید گزینشی شاه میگو با طول کاراپاس بالاتر از ۸۳٫۶ میلی متر را دارا بود. بنابراین با تعبیه دریچه خروج با اندازه ۷۱ میلی متر لابسترهای با طول کاراپاس کمتز از ۸۳٫۶ میلی متر به راحتی می توانند از قفس خارج شوند که این امر می تواند در حفظ ذخایر این آب زی مفید باشد.