مقاله بهینه سازی قارچ Trichoderma reesei جهت افزایش تولید آنزیم سلولاز از طریق تکنیک Mutation & Selection که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۹۳ تا ۴۰۰ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی قارچ Trichoderma reesei جهت افزایش تولید آنزیم سلولاز از طریق تکنیک Mutation & Selection
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی سویه
مقاله جهش
مقاله سلولاز
مقاله Trichoderma reesei

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: معظمی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ ‍ Trichoderma reesei یک میکروارگانیسم سلولولتیک می باشد که به منظور تولید آنزیمهای سلولازی تحت شرایط تخمیر غوطه ور مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق، بعد از چندین مرحله جهش با موتاژن شیمیایی NTG و موتاژن فیزیکی uv، از مجموع ۶۵۰۰ کلونی بررسی شده از این قارچ، یک سویه سلولولیتیک کارآمد به نام ۲: ۶A به دست آمد که حداکثر میزان تولید آنزیم اگزوکلوکاناز توسط این سویه در روز چهارمU/ml  1.26 (130 درصد بیشتر از تیپ وحشی) و حداکثر میزان تولید آنزیم اندوگلوکاناز در روز چهارم ۰٫۸۲ U/ml (156 درصد بیشتر از تیپ وحشی) بود.