مقاله بهینه سازی فرمولاسیون پوشش های خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز بر اساس حداقل افت وزنی و حداکثر اندیس «هاو» در تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآوری و نگهداری مواد غذایی از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی فرمولاسیون پوشش های خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز بر اساس حداقل افت وزنی و حداکثر اندیس «هاو» در تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی
مقاله روش سطح پاسخ
مقاله پوشش خوراکی
مقاله CMC
مقاله کیفیت تخم مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده بابک
جناب آقای / سرکار خانم: صوتی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی فر شیوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فیلم ها و پوشش های خوراکی، از طریق کاهش تبادل رطوبت و گازها بین محیط و مواد غذایی می توانند باعث بهبود کیفیت و ماندگاری مواد غذایی گردند. در این پژوهش، تاثیر بهینه سازی فرمولاسیون پوشش های خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز (CMC) بر فاکتورهای فیزیکی مهم تخم مرغ یعنی درصد افت وزنی و اندیس هاو (HU) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، غلظت های سه ترکیب کربوکسی متیل سلولز، اسیداولئیک و گلیسرول (متغیرهای مستقل) مورد استفاده در فرمولاسیون پوشش های خوراکی، با استفاده از مدلسازی سطح پاسخ (RSM) بر اساس طرح مرکب مرکزی با ۱۸ فرمول و ۴ تکرار در نقطه مرکزی مورد بررسی قرار گرفتند و سطوح غلظت بهینه جهت تولید بهترین فرمولاسیون پوشش، بر اساس حداقل درصد افت وزن (اسید اولئیک ۱٫۹۹ درصد، گلیسرول ۰٫۰۱ درصد وCMC   0.45درصد) و حداکثر HU (اسیداولئیک ۱٫۹۹ درصد، گلیسرول ۰٫۱ درصد و ۱٫۰۱ CMC درصد) تعیین گردید.