مقاله بهینه سازی فرآیند استخراج ژلاتین از غضروف کوسه ماهی چانه سفید (Carcharhinus dussumieri) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی فرآیند استخراج ژلاتین از غضروف کوسه ماهی چانه سفید (Carcharhinus dussumieri)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژلاتین
مقاله غضروف کوسه ماهی
مقاله روش قلیایی
مقاله روش اسیدی
مقاله راندمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطای صالحی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: حافظیه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسینی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوسه ماهی چانه سفید Carcharhinus dussumieri از صیدهای غالب در آب های جنوب کشور می باشد. یکی از دور ریزهای این ماهی به خصوص دربخش فرآوری فیله آن، غضروف است که با روش های شیمیایی قابلیت تبدیل به ژلاتین را دارد. این پژوهش در دو مرحله انجام شد: در مرحله نخست، اثر سه غلظت سود (۰٫۳، ۰٫۲، ۰٫۱) و سه غلظت اسیداستیک (۱، ۰٫۵، ۰٫۱) در دمای ۶۰ درجه و زمان ۶ ساعت بر راندمان استخراج ژلاتین حاصله، بررسی شد. در مرحله دوم، بهترین غلظت اسید و قلیا در شرایط متغیر دمایی (۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد) و زمان (۶ و ۱۲ ساعت) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آماری از میانگین داده های نرمال که با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تحلیل گردیدند نشان داد که در روش قلیایی، غلظت ۰٫۳ مولار و در روش اسیدی، غلظت ۱ مولار بالاترین راندمان را دارند هرچند که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین آن ها وجود نداشت.(P>0.05) در روش اسیدی دمای ۸۰ درجه و زمان ۱۲ ساعت و در روش قلیایی دمای ۸۰ درجه و زمان ۶ ساعت و دمای ۸۰ درجه و زمان ۱۲ ساعت بدون وجود اختلاف معنی دار (P>0.05)، بالاترین راندمان را نشان دادند. درنهایت، مقایسه بین بهترین راندمان اسیدی و بهترین راندمان قلیایی نشان داد که تفاوت معنی داری بین آن ها وجود ندارد، اما با توجه به راندمان حاصله (۱۶٫۳۴%)، روش قلیایی با غلظت ۰٫۳ مولار سود مصرفی، دمای استخراج ۸۰ درجه سانتی گراد و زمان ۱۲ ساعت به عنوان بهترین روش استخراج ژلاتین از غضروف کوسه ماهی چانه سفید، انتخاب گردید.