مقاله بهینه سازی عملکرد رزین پلی آمید اپی کلروهیدرین در تولید محصولات کاغذی بهداشتی با خمیر جوهرزدایی شده با کاربرد ماندگار کننده و کربوکسی متیل سلولز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۴۸۹ تا ۴۹۷ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی عملکرد رزین پلی آمید اپی کلروهیدرین در تولید محصولات کاغذی بهداشتی با خمیر جوهرزدایی شده با کاربرد ماندگار کننده و کربوکسی متیل سلولز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاغذ بهداشتی
مقاله مقاومت کششی تر پلی آمید اپی کلروهیدرین (PAE)
مقاله مواد ماندگار کننده (RTN)
مقاله کربوکسی متیل سلولز (CMC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورموسی شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: یدالهی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین خواص کاغذهای بهداشتی، مقاومت به کشش در حالت تر آنها می باشد، برای این منظور پلی آمید اپی کلروهیدرین در سطح گسترده ای در صنعت کاغذ بهداشتی برای ایجاد و حفظ مقاومت تر در کاغذ استفاده می شود. در این مطالعه اثر مقدار و کاربرد ترکیبی ماندگار کننده (RTN) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) همراه با پلی آمید اپی کلروهیدرین (PAE)، بر نرمی و مقاومت های تر و خشک کاغذ بررسی شد. نتایج نشان داد که مقاومت خشک و تر و نرمی کاغذ در اثر افزودن PAE به همراه RTN و CMC به مقدار قابل توجهی بهبود می یابد. کاربرد RTN به میزان %۰٫۲ سبب افزایش کارایی PAE%1 در ایجاد مقاومت تر به مقدار %۱۰ و همچنین کاربرد CMC به مقدار %۰٫۴ سبب افزایش مقاومت تر به میزان %۶۸ در مقایسه با مقاومت حاصل از کاربرد PAE%1 منفرد شد. استفاده هم زمان از CMC به میزان %۰٫۴ و RTN به میزان %۰٫۲ همراه با PAE%1 سبب افزایش مقاومت تر به میزان %۱۲۴ در مقایسه با مقاومت تر حاصل از کاربرد PAE%1 منفرد شد. با توجه به نتایج به دست آمده، اثرات مطلوب کاربرد ترکیبی مواد مذکور به نسبت کاربرد آنها وابسته بود.