مقاله بهینه سازی طراحی جامع تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۴ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی طراحی جامع تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانمایی
مقاله ابعاد
مقاله شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی
مقاله تصفیه خانه
مقاله الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معینی رامتین
جناب آقای / سرکار خانم: افشار محمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با به کارگیری الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان، روشی ابتکاری بر مبنای قضاوت مهندسی برای حل مساله طراحی جامع بهینه تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی ارائه شد. طراحی جامع بهینه شامل یافتن جانمایی بهینه تصفیه خانه و شبکه و ابعاد بهینه شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی است. طراحی جامع تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی کاری پرهزینه است و بنابراین طراحی بهینه و کم هزینه آن نیازمند مدل سازی مساله در قالب یک مساله بهینه سازی است. مساله طراحی جامع بهینه تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب یک مساله پیچیده غیر خطی مختلط اعداد صحیح است که حل آن با روش های مرسوم امکان پذیر نیست. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان و ارائه روشی ابتکاری، مساله نمونه ای حل و نتایج با نتایج حاصل از به کارگیری الگوریتم ژنتیک مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی، روشی مناسب در حل مساله طراحی جامع بهینه تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی است.