مقاله بهینه سازی شرایط کشت باکتری اشرشیا کولی برای اصلاح تولید قطعه C-D نوترکیب باکتریورودوپسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی شرایط کشت باکتری اشرشیا کولی برای اصلاح تولید قطعه C-D نوترکیب باکتریورودوپسین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشرشیا کولی
مقاله باکتریورودوپسین
مقاله قطعه C-D
مقاله بهینه سازی
مقاله پروتئین نوترکیب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوانچه زر سیروان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نجف آبادی سمیره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان موسی آبادی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل زاده رسول
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیار سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسی حاضر، بخش CD از پروتئین باکتریورودوپسین (BR) در اشرشیاکولی نوترکیب بیان شد. ژن موتانت BR با در نظر گرفتن کدون مورد استفاده در اشرشیاکولی ساخته شد. ژن ساخته شده در پلاسمید بیانی pET21a+ در محل های برش Nde I و Hind III کلون شده و تحت کنترل پیش بر T7 با موفقیت بیان شد. پروتئین بیان شده با SDS PAGE تجزیه شد. اثر دما (A)، زمان القا (B) و زمان فرایند پس از القا (C) روی بازدهی میزان بیان پروتئین (میزان فراورده بر واحد جرم خشک سلول) با استفاده از تجزیه های جدول Yates غربالگری شد. سه عاملA ،B   C ومهم بودند و با روش تاگوچی بهینه شدند. شرایط بهینه عبارتند از: دما۳۷oC ، زمان القا در OD600=0.7 و زمان فرایند پس از القا ۴ ساعت. همچنین، تولید پیش بینی شده پروتئین در شرایط بهینه، ۲۱٫۵۴% از کل پروتئین سلولی بود. با استفاده از شرایط بهینه به دست آمده، تاثیر افزودن اسیدهای آمینه روی میزان بیان بخش CD نوترکیب باکتریورودوپسین و رشد باکتری در اشرشیاکولی با استفاده از محیط کشت M9 مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل جدول Yates نشان داد که اسیدهای آمینه آلانین، ترئونین و لیوسین دارای اثر بیشتری روی بیان پروتئین بودند و برای افزودن به محیط کشت در فرمانتور در دو سطح گوناگون انتخاب شدند. نتیجه ها نشان دادند که افزودن اسیدهای آمینه باعث افزایش بازدهی تولید پروتئین مورد نظر می شود، اما تاثیر ناچیزی روی رشد باکتری دارد.