مقاله بهینه سازی شرایط مختلف (دما، تغییر شدت نور، روش های کشت (غیرمداوم و نیمه مداوم) و نوع منبع کربنی) برای تولید حداکثر فایکوسیانین توسط ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Arthrospira platensis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی شرایط مختلف (دما، تغییر شدت نور، روش های کشت (غیرمداوم و نیمه مداوم) و نوع منبع کربنی) برای تولید حداکثر فایکوسیانین توسط ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Arthrospira platensis)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جلبک اسپیرولینا
مقاله روش های کشت غیرمداوم
مقاله فایکوسیانین
مقاله نیمه مداوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی دلنیا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی روان مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: گل مکانی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه، استفاده از رنگ های طبیعی در مواد غذایی و دارویی اهمیت به سزایی دارد. فایکوسیانین به عنوان یک رنگدانه طبیعی با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی از جلبک اسپیرولینا استخراج می گردد. به دلیل اثرات سمی گزارش شده از رنگ های سنتزی، دلایل مختلفی برای استفاده از رنگ های طبیعی در مصارف دارویی و غذایی وجود دارد.
مواد و روش ها: در این تحقیق، تولید فایکوسیانین در شرایط مختلف دما (۳۰oC و ۳۵) ، شدت نور متغیر (۲٫۰ و ۳٫۵ کیلولوکس)، نوع منبع کربنی (گلوکز، اتانول و اسید استیک) و روش کشت (مداوم و غیر مداوم) برای تولید حداکثر فایکوسیانین مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش هایی مطابق با روش فاکتوریل کامل در دو شرایط ثابت و متغیر بر روی نمونه ها انجام گردید.
یافته ها: نشان داد در روش غیر مداوم و نیمه مداوم غلظت منبع کربنی ۱٫۰ میلی لیتر بر لیتر و نور ۲٫۰ کیلولوکس با افزایش دما از ۳۰ به ۳۵ درجه سلسیوس تولید فایکوسیانین در گلوکز نسبت به دو منبع کربنی دیگر با سرعت بیشتری کاهش پیدا کرد. با استفاده از غلظت ۱٫۰ میلی لیتر بر لیتر منبع کربنی و نور ۳٫۵ کیلولوکس، هر سه منبع در دمای ۳۰ درجه سلسیوس تفاوت معنی داری بین دو روش غیر مداوم و نیمه مداوم وجود نداشت.
نتیجه گیری: در هر دو روش به دلیل نور بالا مقدار تولید فایکوسیانین بالا بود. البته مقدار تولید با استفاده از گلوکز بیشترین مقدار بود و استفاده از اتانول نیز با اختلاف ناچیز میزان تولید خوبی را نشان داد.