مقاله بهینه سازی شرایط باززایی گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی شرایط باززایی گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفا
مقاله نفتالین استیک اسید
مقاله بنزیل آمینو پورین
مقاله کشت بافت
مقاله لوبیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: باقریه نجار محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لوبیا یکی از مهم ترین اعضای تیره باقلائیان (Fabaceae) است که دارای اهمیت اقتصادی درخور توجهی در تغذیه انسان است. باززایی از طریق کشت بافت یکی از روش های مناسب و موثر برای حفظ و تکثیر گیاهان به شمار می رود. در پژوهش حاضر، وضعیت کالوس زایی، ساقه زایی و ریشه زایی در گیاه لوبیا رقم گلی تحت اثر هورمون های بنزیل آمینو پورین و آلفا-نفتالین استیک اسید بررسی شده است. ابتدا بذرها به صورت سطحی استریل و برای به دست آوردن گیاهچه استریل به داخل محیط کشت مناسب منتقل شدند. پس از ۱۰ روز، قطعات جداکشت (هیپوکوتیل، ریشه و برگ) به دست آمده از گیاهچه استریل در ۲۵ تیمار هورمونی مختلف بررسی شدند. برای انجام فرآیندهای باززایی قطعات جداکشت به محیط کشت موراشیگ و اسکوگ جامد متشکل از سوکروز ۳ درصد، ویتامین B5 و هورمون های آلفا-نفتالین استیک اسید (با غلظت های صفر، ۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۴ و ۰٫۸ میلی گرم در لیتر) و بنزیل آمینو پورین (با غلظت های صفر، ۰٫۵، ۱، ۲ و ۴ میلی گرم در لیتر) انتقال یافتند. طبق نتایج حاصل، بهترین غلظت برای کالوس دهی در ترکیبی از این دو هورمون به میزان ۰٫۴ میلی گرم در لیتر هورمون آلفا-نفتالین استیک اسید و ۲ میلی گرم در لیتر هورمون بنزیل آمینو پورین به دست آمد. در فرآیند ساقه زایی با افزایش غلظت هورمون بنزیل آمینو پورین درصد ساقه زایی تا غلظت ۲ میلی گرم در لیتر افزایش و پس از آن کاهش یافت. در فرآیند ریشه زایی با افزایش غلظت هورمون آلفا-نفتالین استیک اسید ریشه زایی افزایش یافت. پس از مراحل بالا گیاهچه کامل تشکیل و به خاک انتقال یافت.